Wypełnianie obowiązków ustawowych IOD

  • INFORMOWANIE I DORADZANIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE, PODMIOCIE PRZETWARZAJĄCYM I PRACOWNIKACH
  • MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW I POLITYK W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  • ZALECENIA I KONSULTACJE CO DO OCENY SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH I MONITOROWANIE JEJ WYKONANIA
  • WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM
  • PEŁNIENIE FUNKCJI PUNKTU KONTAKTOWEGO DLA ORGANU NADZORCZEGO (w tym uprzednie konsultacje z art. 36)
  • PEŁNIENIE FUNKCJI PUNKTU KONTAKTOWEGO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  • REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (?)