Spółki

Czy wiesz, że administrator danych osobowych powinien zapewnić zastosowanie w przedsiębiorstwie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby za ich pośrednictwem zapewnić solidną ochronę przetwarzanych danych? Powinno to być priorytetem w działalności ADO. Jeśli zatem przedsiębiorca nie realizuje zadań z zakresu ochrony danych osobowych, naraża się na kary finansowe i odpowiedzialność karną z Kodeksu Karnego.

Czy potrafisz powiedzieć:

 • czy rozpoznano w Twojej Spółce główne ryzyka i zagrożenia?
 • czy w stosunku do analizy ryzyka właściwie dobrano techniczne i organizacyjne środki ochrony?
 • czy ocena zagrożeń jest cykliczna?
 • czy potrafisz udowodnić, że stosuje się właściwe czynności korygujące procedury i regulaminy?
 • czy właściwie w Twojej firmie zapewnia się wykonanie prawnych obowiązków w stosunku do właścicieli danych?
 • czy prowadzisz ewidencję czasu pracy w sposób nienaruszający praw Twoich pracowników (listy obecności, książki wyjść)?
 • czy korespondencja Twojej spółki jest pod kontrolą i jesteś pewien, że zgodnie z prawem udzielasz odpowiedzi innym instytucjom?
 • czy masz właściwie sporządzone umowy powierzenia z innymi firmami, które mają dostęp do danych osobowych?
 • czy procedury, które wprowadziłeś, są naprawdę wykonywane?
 • czy pracownicy Twojego działu IT potrafią Ci powiedzieć, w jakim stanie są dziś Twoje systemy, kto miał do nich dostęp i czy jest on zgodny z zakresem czynności i uprawnieniami wynikającymi z upoważnień?
 • czy Twoje służby IT potrafią powiedzieć, jakie oprogramowanie wykorzystuje/ wykorzystywała Twoja Spółka?
 • czy potrafisz powiedzieć, jak często Twoi pracownicy IT sprawdzają system bezpieczeństwa?
 • czy Twoje służby IT prowadzą dziennik czynności?
 • czy dziennik czynności pracowników IT nie jest pusty?
 • czy nie udzielasz zbyt szerokich informacji związkom zawodowym?
 • czy powinieneś mieć Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
 • czy Twoja spółka jest gotowa do kontroli przez firmy, które na podstawie umów przetwarzają chronione przez Ciebie dane?

Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań  lub masz wątpliwości, to skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Pamiętaj, że to Zarząd odpowiada finansowo do 20 mln euro oraz karnie (jeżeli prokurator dobrze przygotuje materiał a sąd orzeknie, że zaniedbałeś ochrony danych, będziesz miał zakaz wykonywania swoich funkcji). A stosując właściwy system bezpieczeństwa, możesz tylko zyskać. Będziesz wiedział,

 • czy ktoś nie kradnie Ci idei, informacji, tajemnic
 • czy komunikacja w firmie jest właściwie zabezpieczona
 • czy ktoś nie podkrada Ci klientów
 • czy ktoś nie kopiuje Twoich posunięć

Chcesz mieć tę wiedzę – skontaktuj się z nami! Służymy pomocą i radą!