Promocja!

Rodo to małe piwo

160,00  140,00 

Cena netto za miesiąc

W pakiecie „RODO to małe piwo” oferujemy:


Pakiet – RODO to bułka z masłem

Dostęp do autorskiego systemu wspacia IOD. (analiza ryzyka, raporty z audytów, rejestry, upoważnienia, zawsze aktualne wzory dokumentów. Wszystko pod kontrola systemu)