Kontrola nad powierzeniem danych

 • Powierzenie umowne – warunki i konsekwencje
 • Forma – pisemna (art.31 ust.1)
 • Strony umowy – administrator danych i inny podmiot
 • Treść umowy – określenie zakresu i celu przetwarzania
 • Obowiązek podjęcia przez podmiot, któremu dane powierzono, środków zabezpieczających zbiór danych, przed rozpoczęciem przetwarzania (art.31 ust.2)
 • Odpowiedzialność solidarna stron umowy za jej niewykonanie
 • Podpowierzanie za zgodą administratora jako element umowy?
 • Przetwarzanie danych w tzw. chmurze – zagrożenia i wyzwania
 • Kontrola wykonywania umowy powierzenia przez ado i ABI – treść kontroli, zasady i sposoby realizacji jej realizacji przed i w trakcie wykonywania umowy
 • Umowa powierzenia na rzecz podmiotów znajdujących się w UE, EOG i w krajach trzecich
 • Powierzenie w RODO – warunki kontroli i audytu procesu przetwarzania przez ADO – art. 28