fbpx
Inspektor Ochrony Danych, który podejmuje temat systemu bezpieczeństwa

Ujawnianie danych lekarzy i lekarzy dentystów z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

,,Jak wynika z korespondencji Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, do CSIOZ wpływają liczne wnioski o udostępnienie danych osobowych lekarzy zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – chodzi o udostępnienie adresu do korespondencji, numeru telefonu lekarza i adresu jego poczty Read more…