fbpx
Konto nie dla dzieci

W dobie pandemii koronawirusa i odmienianego przez wszystkie przypadki nauczania zdalnego, zapomnieliśmy o jednym fakcie. Konta w sieci nie są przeznaczone dla małych dzieci. Dziecko poniżej 16-tego roku życia nie założy konta na żadnym z portali społecznościowych. Podobnie nie założy konta pocztowego. Dla wyjaśnienia, brak regulacji na poziomie krajowym skutkuje stosowaniem zapisów RODO. Granica wieku w przedmiotowym przypadku w Polsce wynosi 16 lat.

Konto w sieci a RODO

Istotnie RODO nie pozwala na samowolę osobom poniżej 16. roku życia. W przypadku, gdy usługa społeczeństwa informacyjnego kierowana jest bezpośrednio do dziecka poniżej 16. lat, administrator danych jest zobowiązany postąpić zgodnie z wytycznymi art. 8 ust. 2 RODO. „Uwzględniając dostępną technologię, podjąć rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała„.

Konto na potrzeby nauki zdalnej

Kilka dni temu odbyłam ciekawą rozmowę z pracownikiem oświaty, niemającym świadomości wykonywanego przeze mnie zawodu. Z pewnością nie przypuszczał, że z każdym jego słowem robi mi się coraz bardziej przykro. Przykro, że wciąż wielu tkwi w słuszności absurdów! Oczywiście, nie pozwolił mi się wyprowadzić z błędu. Ale nic to… Tematem było konto w jednym z systemów internetowych rekomendowanych przez MEN do nauki zdalnej. Przybliżając sytuację, chodziło o konto dla mojego syna. Ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bezsprzecznie, złośliwość rzeczy martwych znalazła kolejną ofiarę. Nie mogłam się zalogować. Wyskakiwał błąd. I koniec. W okiełznaniu systemu pomagała mi jedna z Nauczycielek, za co Jej serdecznie dziękuję. To właśnie podczas odzyskiwania hasła wywiązała się między nami rozmowa dotycząca usług informatycznych dla nieletnich.

Nasz Pan RODO

Pozwoliłam sobie rzucić kilkoma luźnymi spostrzeżeniami bez zobowiązań. Zauważyć z uśmiechem na twarzy, że aktualne działanie nie jest do końca może zgodne z prawem. Konto założono na dane mojego ośmioletniego dziecka. W systemie, którego Administratorem jest podmiot z USA. Nie wyraziłam na to zgody. Nie dopełniono wobec mnie obowiązku informacyjnego. Dlaczego szkoła wykorzystała dane mojego dziecka, założyła konto i postawiła mnie przed faktem dokonanym? W odpowiedzi usłyszałam, że szkoła postępuje tak, jak kazał MEN! Szkoła ma „Pana RODO” i gdyby było coś nie tak, to by powiedział. A skoro milczy, to znaczy, że jest wszystko w porządku.

MEN a konto dla dziecka

Oczywiście, zgodzę się z Panią Nauczycielką. MEN wystosował kilka pism. Bez wątpienia wydał nawet poradnik dla placówek oświatowych w związku z nauką zdalną w czasie pandemii. Nigdzie jednak nie widziałam zapisu typu: „bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy!”. Szkoły nie zdają sobie sprawy z tego, że nikt nie zwolnił ich z nadal ciążących na nich obowiązkach. W związku z tym Inspektorzy Ochrony Danych stoją przed nie lada wyzwaniem. Przekonać Dyrektora, Nauczycieli… Dopilnować wszystkiego… Nie ukrywajmy, w aktualnym stanie rzeczy graniczy to z cudem!

Szanowni Państwo, wszystkie działania w związku z nauczaniem zdalnym muszą iść w parze z obowiązującymi przepisami prawa!

Konto w systemie – pomocna dłoń

Podsumowując, nauka zdalna to nie taka bułka z masłem? I na koniec… Jeśli rozbudziłam Wasz apetyt, zapraszam na serię DeMontaż. Odcinek z 15 maja dotyczy właśnie nauki zdalnej – wystarczy KLIKNĄĆ 🙂 Zapraszam serdecznie w imieniu Zespołu Informatics, Wasz Inspektor Ochrony Danych.

Categories: Nowości