fbpx

Właściwe tory

Analiza ryzyka? Tak, mam, tutaj. Proszę zobaczyć.

Tak zazwyczaj brzmi odpowiedź na moje pytanie dotyczące kwestii posiadania analizy ryzyka. Niestety, dostaję po chwili dokument dotyczący kontroli zarządczej lub ryzyka zawodowego. Niewątpliwie oznacza to, że podejście oparte na ryzyku nie jest nowością. Dla wyjaśnienia jednak analiza ryzyka stanowi również element, ba! fundament dokumentacji ochrony danych. W przeciwieństwie do w/w ocenia ryzyko w odniesieniu do bezpieczeństwa danych.

Fundament

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Bezsprzecznie można by rzec, że to fundament w działaniach związanych z ochroną danych. Nie można nie doceniać jej znaczenia. Przede wszystkim bowiem na podstawie wyników analizy ryzyka jesteśmy w stanie zidentyfikować zagrożenia. Ponadto określić ich wielkość i wskazać obszary wymagające zabezpieczeń. Bez wątpienia takich niezabezpieczonych obszarów na terenie Twojego podmiotu jest sporo. Bez oszacowania ryzyka nie będziesz miał wiedzy, co może grozić Twojej firmie.

Nie taki diabeł straszny…

Analiza ryzyka wydaje się czynnością dość skomplikowaną. Zapewniam jednak, że z pomocą odpowiednich narzędzi oraz odrobiny chęci nie powinna sprawić problemu Twojemu Inspektorowi Ochrony Danych. Choć przyznam, że ryzyka w każdym podmiocie mogą być inne i mieć inny wymiar. Zagrożenia infrastruktury informatycznej. Niewystarczające zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe. Nieprzeszkolony personel. Sytuacji zagrożenia może być mnóstwo. Mimo wszystko nie martw się! Istotne, żeby poznać zagrożenia. Następnie oszacować straty, jakie możemy ponieść, gdy takowe wystąpią. I kolejno wprowadzić środki techniczne i organizacyjne, które zminimalizują możliwość ich wystąpienia. Podsumowując pokrótce, jeżeli tylko będziecie stosować się do wytycznych wynikających z dokumentacji ochrony danych, wszystko pójdzie w dobrą stronę!

Zachować zimną krew

Z pewnością wyznaczony przez Ciebie Inspektor Ochrony Danych zadba o bezpieczeństwo Twoje, Twoich pracowników oraz danych, które przetwarzacie. Pamiętaj jednak, że musimy wziąć również pod uwagę sytuację awaryjną. Niezależnie bowiem od podjętych działań i wiedzy kadry pracowniczej jakieś zagrożenie lub naruszenie w końcu może wystąpić. Niewątpliwie zgodzisz się ze mną, że jesteśmy tylko ludźmi i z ludźmi pracujemy. Najważniejsze, by zareagować możliwie jak najszybciej.

Jak zacząć?

Przede wszystkim dokument, jakim jest analiza ryzyka, najlepiej opracować zaraz po przeprowadzonym wcześniej audycie. Zaraz po napisaniu raportu. Po pierwsze zatem audyt bezpieczeństwa. Pozwoli on nam określić zagrożenia występujące na terenie podmiotu. To one potem zostaną wpisane do analizy ryzyka.

Ryzyko kwestią do rozwiązania?

Istotnie ryzyko możemy tylko minimalizować. Na różne sposoby. Jednym z nich jest opracowania stosownych procedur. I tak możemy do każdego wykrytego ryzyka przygotować procedurę. Będzie pełniła funkcję pewnego rodzaju zabezpieczenia przed ewentualną utratą danych osobowych. Bez wątpienia przekonacie się, że poziom ryzyk będzie maleć lub wzrastać. Zależnie oczywiście od podjętych działań. Tworzenie procedur, szkolenia pracowników, opracowywanie koniecznej dokumentacji, modernizacja wyposażenia. To tylko kilka z wielu sposobów obniżenia ryzyka.

Daj sobie czas!

Jak widzisz, analiza ryzyka powinna być przygotowana indywidualnie dla Twojego podmiotu. Dlatego pamiętaj, aby nie była to dokumentacja znaleziona w sieci i „pierwsza z brzegu”. W mojej opinii jako inspektora ochrony danych, takie działanie to ogromne zagrożenie. W przeciwieństwie do dokumentacji typu „kopiuj – wklej” z Internetu, dobrze przeprowadzony audyt, raport pokontrolny, analiza ryzyka i na ich podstawie przygotowana dokumentacja ochrony danych to cenny element procesu zarządzania. Niestety, nie zostanie to przygotowane w jeden dzień. Ale pozwoli Ci pozyskać dodatkową wiedzę o Twojej jednostce. Sądzisz, że czas działa na Twoją niekorzyść? Zdecydowanie zaprzeczam. W mojej ocenie bezcelowe jest tworzenie dokumentacji po to, żeby tylko była. Leżała zamknięta w szafie. Zwłaszcza takiej jak analiza ryzyka.

Podsumowując, jeżeli nie masz pewności, czy audyt przeprowadzony na terenie placówki jest wystarczający. Czy analiza ryzyka została skonstruowana odpowiednio. Skontaktuj się ze mną.