fbpx


7. Czy wyznaczona osoba lub firma do wykonywania powyższych zadań ma odpowiednią wiedzę i praktyczne przygotowanie do wykonywania swoich obowiązków w tym obszarze?
TakNie

(a) zgodność z prawem, wiarygodność i przejrzystość
(b) zgodność z zasadą celowości
(c) minimalizacja danych
(d) dokładność danych
(e) ograniczenie stażu
(f) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odpowiedzialności
(g) pseudonimizacja i szyfrowanie danych

TakNie

Categories: Nowości