fbpx

Można znaleźć je na drzwiach szkół, instytucji publicznych a zwłaszcza placówek medycznych (również tych prywatnych) – mowa o kartkach takich, jak ta poniżej, informujących o nieobecności danego pracownika. Informacje o zdrowiu, zgodnie z art. 9 RODO, zaliczają się do szczególnych kategorii danych a dane te muszą być chronione. Informacja o chorobie pracownika-lekarza, w dodatku wywieszona w taki sposób, w żaden sposób nie jest chroniona.

Nie udzielajmy informacji na temat powodu nieobecności. Jeżeli zostaniemy zapytani dlaczego danego pracownika nie ma – należy odpowiedzieć, że jest nieobecny, podać można datę jego powrotu do pracy.