fbpx

Sporym problemem dla firmy Vulkan okazała się możliwość wglądu w dane nauczycieli i uczniów. Pracownicy mogli widzieć dane osób z innych placówek. Widoczne były dane takie jak PESEL, numer telefonu, adres, imię i nazwisko, data urodzenia czy imiona rodziców.

Jak się okazało, do wycieku danych na większą skalę jednak nie doszło. Szybka reakcja pracowników zaowocowała usunięciem błędów.

 

Błąd w e-dzienniku Vulcan: można było zobaczyć dane osób z innych szkół